Deze tekst beschrijft het Privacybeleid waaraan alle bezoekers van de website van TONYX zijn gebonden. TONYX behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen of uit te breiden zonder voorafgaande kennisgeving.
Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van TONYX. Websites van derden waarnaar links op onze site verwijzen vallen niet onder dit Privacybeleid. TONYX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en het plaatsen van de links houdt geen impliciete goedkeuring in van de inhoud.

Op de website wordt informatie ter beschikking gesteld met betrekking tot de diensten en producten die door TONYX worden aangeboden. TONYX behoudt zich het recht voor deze informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. TONYX noch betrokken derden kunnen garanderen dat de informatie volledig, betrouwbaar, nauwkeurig, correct en up-to-date is.

De website bevat publieke en private delen. Toegang tot de private delen kan verkregen worden door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden. TONYX kan deze toegang steeds weigeren of aanpassen. Om toegang te krijgen tot de private delen zal de bezoeker mogelijk persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail,…) moeten verstrekken. TONYX eerbiedigt de privacy van de persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat deze worden beschermd. De persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden. Een aanvraag tot wijziging van de persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

TONYX kan automatisch anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard (IP adres, besturingssysteem, soort browser,…) bij een bezoek aan de website. Deze gegevens kunnen door TONYX worden gebruikt om de functionaliteit en de inhoud van de website te evalueren en aan te passen. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op je computer worden geplaatst. Hiermee kunnen we de website afstemmen op je eigen voorkeuren en wensen. Met de browser waarmee je onze website bezoekt kan je deze cookies blokkeren of verwijderen indien je dit wenst (zie de help-functie van je browser).

De inhoud en de layout van de webpagina’s zijn intellectuele eigendom en mogen niet zonder voorafgaande goedkeuring van TONYX worden gereproduceerd.
Het leggen van links naar de website is toegestaan als deze verwijzen naar de homepagina. Andere links mogen niet worden gelegd zonder voorafgaande toestemming van TONYX.

Voor vragen of opmerkingen in verband met dit Privacybeleid kan je ons contacteren.

Versie: 01/09/2016